1. Projekts “Atpazīsti diasporas uzņēmēju!” (Līguma Nr. 2019.LV/DP/10/06)

      Projekta īstenotājs: biedrība LBKLUB (Latvijas Biznesa klubs Dānijā)
      Līdzfinansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds ar Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem
      Projekta īstenošanas laiks: 10.06.2019 – 31.10.2019
      Projekta kopējais finansējums: 18744,07 EUR, no tiem 80% - publiskais finansējums.


Projekta mērķis ir veicināt Dānijā dzīvojošo latviešu uzņēmēju un nozaru profesionāļu tīkla attīstību stiprinot pilsonisko līdzdalību un sniedzot atbalstu kluba esošajiem un potenciālajiem biedriem, veidojot atpazīstamu un spēcīgu latviešu uzņēmēju kopienu.


Projekta galvenie uzdevumi:

  1. Biedrības LBKLUB interneta komunikācijas platformas un sociālo tīklu domubiedru grupas izveide, kurā apkopt informāciju par nozaru profesionāļiem un uzņēmējiem Dānijā, veicinot sadarbības iespējas, pašorganizēšanos un pilsonisko līdzdalību, atbalstot vienam otru.

      Rezultāti: biedrībai LBKLUB izveidota interneta komunikācijas platforma – www.lbklub.dk un aktivizēti sociālo tīklu profili vietnēs        Facebook un Instagram

   2. Izveidot video stāstu sēriju par latviešu diasporas uzņēmējiem un nozaru profesionāļiem Dānijā.

 

      Rezultāti: nofilmēti 9 video stāsti par Latvijas diasporas uzņēmēju darbību Dānijā un 1 video stāsts par nozaru profesionāļu un          uzņēmēju iespējām īstenot savu darbību Dānijā.

   3. Organizēt Uzņēmēju un profesionāļu forumu Dānijā, kurā nodrošināt tīklošanās iespējas, pieredzes apmaiņu un sniegt

       noderīgu informāciju par uzņēmējdarbības vides kultūru Dānijā un citur Eiropā, kā arī praktiskus padomus uzņēmējdarbības

       izaicinājumu pārvarēšanai.

      Rezultāti: Forums norisinājās 5. oktobrī, Dānijā, Egtved, Roberthus, kas ir vieta jaunu uzņēmumu attīstībai. Forumā ar

      radošām darbnīcām piedalījās 3 vieslektori no Latvijas – Nauris Svika, kurš ļoti atraktīvi stāstīja par komandas darba

      problemātiku teorijā un praksē, Valdis Vinšteins izsmeļoši un praktiski vadīja apmācības produktu fotografēšanā un iegūto

      attēlu apstrādē ar mobilajām ierīcēm, savukārt Sanda Reikmane iepazīstināja ar uzņēmēju biedrības iespējām un

      ieguvumiem gan biedriem, gan sabiedrībai kopumā.

      Dalībnieku skaitu no Dānijas kuplināja arī Skotijas, Zviedrijas un Norvēģijas pārstāvji, kas dalījās pieredzē par

      uzņēmējdarbības vides un sadarbības izaicinājumiem savās pašreizējās mītnes zemēs.

      Kopumā Forums deva jaunas idejas, ļāva iepazīties ar latviešu uzņēmējiem un profesionāļiem Dānijā, kas interesentiem

      no studentu vidus deva idejas prakšu vietu pieteikumiem vai daži potenciālie darba ņēmēji diezgan aktīvi iztaujāja uzņēmējus

      par savām karjeras iespējām nākotnē.
 

      Kopumā – projekta īstenošana deva būtisku ieguldījumu diasporas uzņēmēju kopienas stiprināšanai un atpazīstamībai, kā arī            sekmēja savstarpējās sadarbības tīkla izveidi. Projekta īstenošanas gaitā veidojās labas iestrādes, lai biedrība LBKLUB

      varētu turpināt aktivitātes, kas sekmē diasporas uzņēmēju un profesionāļu tīklošanos ar Dānijas uzņēmējiem un profesionāļiem,

      lai veidotu mentoru tīklu jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt savu darbību Dānijā un paralēli veidotu apmācību

      piedāvājumu diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem.

 

Projekts tika īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, projekta Nr. 2019.LV/DP/10/06. Par tās saturu atbild biedrība LBKLUB. #DiasporasNVO2019

da.jpg

Īstenotie projekti